นายประสันตา ปูชะพันธ์

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด
DEPARTMENT OF MINERAL RESOURCES SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE LIMITED
เลขผู้เสียภาษีสหกรณ์ : 0994000168781

                       สำหรับการจัดส่งเอกสาร                   
 ขนส่งเอกชน Delivery 
(ส่งที่ หน้าทำการสหกรณ์ฯ) 

ที่อยู่  75/10 (อาคาร CCOP) ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400
เบอร์โทร : 02-644-5264

...................................................................................


 ไปรษณีย์ไทย ตามที่อยู่ด้านล่าง (ต้องรอการคัดแยก) 

ตู้ ปณ.29  ปณฝ.กรมโรงงานอุตสาหกรรม  กรุงเทพมหานคร  10413

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 02-644-5264 , 02-621-9620

Fax : 02-644-8838
E-mail : coop_dmr@hotmail.com